English version of this page

Wat is CAVIA?

Amyloïd angiopathie in bloedvaten van de hersenen, zichtbaar gemaakt met een Thioflavine T kleuring van hersenweefsel.

Samenvatting

Een gezond stelsel van bloedvaten is van belang voor het goed functioneren van onze hersenen. Stapeling van het zogenaamde ‘amyloïd β-eiwit’ leidt tot een aantasting van bloedvaten in de hersenen. Dit is een belangrijke oorzaak van verlies aan hersenfuncties en (kleine) hersenbloedingen bij ouderen en bij patiënten met de ziekte van Alzheimer. Deze stapeling kan tijdens het leven echter niet met zekerheid vastgesteld worden. Dit project gaat op zoek naar methoden om de stapeling van amyloïd β in de bloedvaten van de hersenen tijdens het leven aan te tonen. Dit gebeurt op 2 manieren. We zoeken naar alarmstoffen in lichaamsvloeistoffen (bloed, hersenvocht) die wijzen op amyloïd β stapeling in de hersenen. En, op een MRI van de hersenen, zoeken we naar afwijkende signalen die het gevolg zijn van deze stapeling. Beschikbaarheid van deze methoden zal de kansen vergroten dat er voor deze ziekte een behandeling zal komen.

 

 

Schematische weergave van het amyloid β eiwit; de belangrijkste component van amyloid angiopathie.

Amyloid β protein

Het amyloïd β eiwit (Aβ) is het belangrijkste bestanddeel van amyloïde angiopathie in de hersenen (CAA). Dit is een klein peptide van (maximaal) 43 aminozuren dat zich opstapelt in de wand van bloedvaten in de hersenen. Er zijn meerdere varianten van Aβ, die in lengte kunnen variëren. In CAA stapelen zich bijvoorbeeld de varianten met een lengte van 40 of 42 aminozuren (Aβ40 en Aβ42) op. In dit project zullen we, onder andere, onderzoeken of ook andere Aβ-varianten specifiek opstapelen in CAA, en hoe deze stapeling de functie van de bloedvaten in de hersenen beïnvloed.