Dr. Simone van der Burg

Back to PARTICIPANTS

 

Current position

Assistant professor and theme leader responsible innovation, IQ healthcare, Department of philosophy and ethics of health care, Radboudumc, Nijmegen.

Expertise

I am projectleader of five research projects in the area of Responsible Research and Innovation. The ultimate aim of these projects is to come to a better understanding of how technology affects the individual and social life people lead, what ethical difficulties this raises, and to equip ethics to deal in a constructive way with these difficulties. Publications include Ethics on the laboratory floor (Palgrave/MacMillan 2013), which she co-edited with Tsjalling Swierstra.

Role in CAVIA project

Organize the involvement of various patient organizations and patients in the project. Organize feedback between researchers and patient (organizations).

 

Huidige functie

Universitair docent en themaleider verantwoorde innovatie, IQ gezondheidszorg, afdeling van de filosofie en de ethiek van de gezondheidszorg, Radboudumc, Nijmegen.

Expertise

Ik ben projectleider van vijf onderzoeksprojecten op het gebied van verantwoord onderzoek en innovatie. Het uiteindelijke doel van deze projecten is om een beter begrip hoe technologie invloed heeft op het individuele en sociale leven van mensen, welke ethische problemen dit oproept, en om de ethiek met constructieve middelen uit te rusten om deze problemen te behandelen.

Rol in CAVIA project

Het organiseren van de betrokkenheid van verschillende patiƫntenorganisaties en patiƫnten in het project. Het organiseren van terugkoppeling tussen onderzoekers en patiƫnten (organisaties).