Dr. Matthias (Thijs) van Osch

Back to PARTICIPANTS

 

Current position

Associate Professor and vice-director of the C.J. Gorter Center for high field MRI, LUMC Leiden.

Expertise

My expertise centers around the development and application of new MRI technology to measure cerebral perfusion and microvascular properties. During his PhD he optimized arterial input function measurements for contrast agent perfusion MRI, afterwards he changed focus to arterial spin labeling MRI to measure perfusion non-invasively. Recent new developments include the use of time-encoded and acceleration selective ASL as well as hypercapnic reactivity measurements to probe microvascular health and disease.

Role in CAVIA project

Project commission member providing daily supervision to the LUMC post-doc involved in optimization and application of functional MRI to detect CAA.

 

Huidige functie

Universitair Hoofddocent, plaatsvervangend hoofd van het C.J. Gorter centrum voor hoge veldsterkte MRI, LUMC Leiden.

Expertise

Het onderzoek van Thijs van Osch richt zich voornamelijk op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe MRI technieken om de hersendoorbloeding te meten en de kwaliteit van het microvasculaire bed af te beelden. In het begin van zijn carrière deed hij vooral onderzoek naar perfusiemethodes die gebruik maken van de injectie van contrastmiddel, maar meer recent maakt hij gebruik van de zogenaamde “arterial spin labeling MRI" methode welke compleet niet-invasief de doorbloeding meet. Nieuwe technieken door hem geïntroduceerd zijn onder andere acceleration selective ASL en superselective pCASL.

Rol in CAVIA project

Lid project groep; dagelijkse supervisor van de LUMC post-doc, die werkt aan de ontwikkeling en optimalisatie van functionele MRI voor het aantonen van CAA.