Dr. Frank-Erik de Leeuw

Back to PARTICIPANTS

 

 

Current position

Associate professor of neurology, Radboud university medical center, Nijmegen.

Expertise

After training in all relevant aspects of this application (clinical neuroepidemiology; cognitive neurology, vascular neurology and neuroimaging, I am in the unique position to translate pressing clinical questions as formulated in the proposal to feasible research questions. My research addresses causes and cognitive consequences of cerebrovascular disease in stroke patients.

Role in CAVIA project

Member steering committee, supervisor of clinical researcher who will work on the validation of biomarkers for CAA in clinical cohorts.

 

Huidige functie

Universitair Hoofddocent Neurologie, Radboudumc, Nijmegen.

Expertise

Na een opleiding in alle relevante aspecten van dit project (klinische Neuroepidemiologie; cognitieve neurologie, vasculaire neurologie en neuro-imaging), ben ik in de unieke positie om klinische vragen zoals geformuleerd in het voorstel te vertalen naar haalbare onderzoeksvragen. Mijn onderzoek betreft de oorzaken en cognitieve gevolgen van cerebrovasculaire ziekte bij patiënten met een beroerte.

Rol in CAVIA project

Lid stuurgroep, supervisor van het klinisch onderzoeker die zal werken op de validatie van biomarkers voor CAA in klinische cohorten.