Prof. Annemieke Rozemuller

Back to PARTICIPANTS

 

Current position

Professor of Neuropathology, VUmc Amsterdam and UMC Utrecht.

Expertise

I focus on the pathogenesis of AD and CAA and am responsible for diagnostics of prion diseases in the Netherlands and responsible for the Netherlands Brain bank. I have collected a unique collection of CAA tissues, that will be used in this study. My research is embedded in the Neuroscience Campus Amsterdam where scientists have joined forces to study proteomics, genomics, Blood-Brain Barrier models, animal models for brain diseases and perform clinical neurosciences with imaging studies, and biomarker studies.

Role in CAVIA project

Member of steering committee. Supervisor of PhD student who will be working on the neuropathological validation and identification of biomarkers for CAA.

 

Huidige functie

Professor in Neuropathologie, VUmc en UMC Utrecht.

Expertise

Ik onderzoek de pathogenese van de ziekte van Alzheimer en van CAA en ben verantwoordelijk voor de diagnostiek van prionziekten in Nederland en eindverantwoordelijke van de Nederlandse Hersenbank. Ik heb een unieke collectie van CAA weefsels verzameld, die ingeet worden voor dit onderzoek. Mijn onderzoek is ingebed in de Neuroscience Campus Amsterdam, waar wetenschappers hun krachten hebben gebundeld om proteomics, genomics, bloed-hersenbarrière modellen en diermodellen voor hersenaandoeningen te bestuderen.

Rol in CAVIA project

Lid van de stuurgroep. Begeleider van de promovendus die gaat werken op de neuropathologische validatie en identificatie van biomarkers voor CAA.